Apie mus » VšĮ "Atsakingo verslo ir mentorystės institutas"

 

 

    Viešoji įstaiga Atsakingo verslo ir mentorystės intitutas įkurtas direktorės Egidijos Talalienės 2008 metais.

Organizacija yra Lietuvos atsakingo verslo asociacijos (LAVA) narė.

 

 

    Vizija – darni visuomenė, kurioje skatinamas socialiai atsakingas požiūris į verslą, kuriamos  palankios salygos verslumui, prieinamos ir efektyvios socialinės paslaugos, taikant socialinės mentorystės modelį, įveikiant  socialinę atskirtį.

 

    Misija – socialinės, įmonių ir verslumo mentorystės skatinimas ir įgyvendinimas Lietuvoje, įmonių socialinės atsakomybės koncepcijos ir principų populiarinimas bendruomenėse ir versle.

 

 

 

Pagrindiniai tikslai:

  • socialinės atskirties mažinimas visuomenėje;
  • socialinių paslaugų vystymas;
  • demokratijos ir pilietinės visuomenės stiprinimas;
  • aplinkos ir aplinkosauginis visuomenės ir verslo švietimas;
  • bendruomenių vystymosi ir tobulinimosi skatinimas;
  • įmonių socialinės atsakomybės koncepcijos ir principų populiarinimas bendruomenėse ir          versle;
  • palankių sąlygų verslumui Lietuvoje sudarymas.